argumentownik

Bądź pewny swoich argumentów, gdy mówisz i piszesz o fotowoltaice!

Argumentownik to pozycja obowiązkowa dla każdego specjalisty z branży fotowoltaicznej, który chce czuć się pewnie rozmawiając i pisząc o wpływie fotowoltaiki na człowieka i środowisko oraz zyskać wiarygodność w oczach klientów i interesariuszy. Dobór odpowiednich argumentów jest szczególnie ważny w sytuacjach konfliktowych i wszędzie tam, gdzie potencjalni przyszli użytkownicy instalacji fotowoltaicznych obawiają się negatywnych oddziaływań na ich zdrowie oraz przestrzeń życiową. 

Przygotowanie się do dyskusji lub do napisania tekstu o wpływie fotowoltaiki na człowieka i środowisko wymaga przeprowadzenia solidnej analizy wielu źródeł informacji, często rozproszonych i o różnej wartości merytorycznej. 

Ile razy zastanawiałeś się, z jakich źródeł wiedzy skorzystać, które informacje wybrać i jak zweryfikować ich rzetelność? Czy czułeś się pewnie, przedstawiając wybrane argumenty lub obawiałeś się zarzutów o brak wiarygodności czy ignorancję? Byłeś pewny, że przekonasz rozmówców do swojego zdania lub rozwiejesz ich wątpliwości? 

Jeżeli nie chcesz tracić więcej czasu na wielogodzinne analizy informacji i chcesz czuć się pewnie w dyskusji o wpływie fotowoltaiki na zdrowie i środowisko w negocjacjach, sytuacjach konfliktowych czy tworząc treści, których celem jest edukacja potencjalnych klientów lub budowa świadomości społecznej – Argumentownik jest dla Ciebie! 

Czy większość materiałów o wpływie fotowoltaiki
na środowisko nadaje się do poprawy?

Przeciwnicy wielkoskalowych projektów fotowoltaicznych i przyszli użytkownicy instalacji zgłaszają konkretne obawy dotyczące negatywnego wpływu instalacji na ich zdrowie i środowisko – dialog, negocjacje, teksty sprzedażowe lub kampanie edukacyjne rzadko adresują te obawy i nie budują świadomości społecznej w rzetelny sposób. 

Przygotowanie do dyskusji, negocjacji czy napisania artykułu dotyczącego wpływu fotowoltaiki na poszczególne komponenty środowiska wymaga zebrania informacji. Obecnie, przede wszystkim w Internecie, można znaleźć mnóstwo wiedzy na ten temat, ale jest ona nieusystematyzowana i na różnym poziomie merytorycznym – od tendencyjnych opinii i stronniczych analiz do bardzo fachowych, pisanych specjalistycznym językiem raportów. 

Śledząc dyskusje i treści odnoszące się do wpływu fotowoltaiki na człowieka i środowisko obserwujemy różne postawy osób reprezentujących branżę fotowoltaiczną – od skrajnej ignorancji lub greenwashingu, zbytniego optymizmu i bagatelizowania potencjalnych oddziaływań, przez umiarkowaną ostrożność, po jakościowe analizy przekazywane w zrozumiały dla odbiorcy sposób. Te ostatnie są jednak w mniejszości, a Internet zalewa fala materiałów niskiej jakości merytorycznej. 

Skorzystaj z kompendium opartego na wiedzy i doświadczeniu 

Argumentownik to pierwsza na rynku pozycja z tematyki wpływu fotowoltaiki na środowisko napisana dla osób z branży fotowoltaicznej, które na co dzień lub okazjonalnie muszą prowadzić dyskusje, rozmowy lub negocjacje z klientami i interesariuszami projektów fotowoltaicznych oraz operują słowem pisanym, tworząc teksty, artykuły lub pisma omawiające wpływ fotowoltaiki na człowieka i poszczególne elementy środowiska. Jest to pozycja napisana, by pomóc tym osobom dobrze przygotować się do czekającego ich zadania. 

Co znajdziesz w Argumentowniku?

Argumentownik pomoże Ci poznać i zrozumieć podejście przeciwników projektów fotowoltaicznych oraz obawy potencjalnych przyszłych użytkowników instalacji.

Każdy rozdział powstał w nawiązaniu na najczęściej pojawiających się obiekcji i porusza kwestie wywołujące najwięcej kontrowersji.

Dzięki Argumentownikowi przygotujesz się do udzielenia odpowiedzi na większość trudnych pytań o wpływ fotowoltaki na człowieka i środowisko. 

Argumentownik to 10 rozdziałów omawiających najważniejsze zagadnienia dotyczące relacji fotowoltaiki z poszczególnymi elementami środowiska (hałas, pole elektromagnetyczne, świat roślin, świat zwierząt, krajobraz, środowisko gruntowo-wodne, powietrze i klimat, nieruchomości, odpady, awarie).

To usystematyzowana i zweryfikowana wiedza podana w pigułce, dzięki której zaoszczędzisz godziny spędzone na samodzielnym wyszukiwaniu i analizie informacji na każdy z tematów. 

Argumentownik dostarczy Ci nie tylko solidnej dawki wiedzy o najważniejszych kwestiach relacji fotowoltaiki ze środowiskiem, ale przygotuje Cię do prowadzenia własnych, pogłębionych analiz – znajdziesz w nim wskazówki, na co zwracać uwagę szukając informacji, jak korzystać i interpretować wyniki badań naukowych czy raportów, czego unikać, a jaki przekaz wzmocnić, by trafiać z komunikatami do odbiorców.  

Dlaczego napisałam dla Ciebie Argumentownik?

W swojej pracy zawodowej także i ja muszę rozmawiać i pisać o wpływie fotowoltaiki na człowieka i środowisko. Umiejętności w tym zakresie zdobywałam opracowując raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć fotowoltaicznych na środowisko, przygotowując odpowiedzi na pisma protestacyjne przeciwników projektów fotowoltaicznych, czy prowadząc ze studentami zajęcia, na których analizowaliśmy relację fotowoltaiki z człowiekiem i ze środowiskiem. To praca, która wymaga także bieżącego śledzenia i analizy informacji pojawiających w tym temacie. 

Z jednej strony widzę obawy i postawy społeczne, których wyraz dają liczne dyskusje na forach internetowych, pisma kierowane do inwestorów i władz samorządowych czy opisywane przez media akcje protestacyjne. Z drugiej strony widzę starania branży fotowoltaicznej, by prowadzić dialog ze społeczeństwem. Uważam, że branża wzięła na siebie bardzo ważne i trudne zadanie edukacji społeczeństwa i doceniam to, jednak – mimo dobrych intencji – różnie sobie z tym zadaniem radzi. Z trzeciej strony, przy obecnym, dynamicznym rozwoju rynku fotowoltaicznego – mamy do dyspozycji wiele wartościowej wiedzy specjalistycznej w zasięgu ręki, po którą trzeba jednak sięgać umiejętnie. 

Biorąc to wszystko pod uwagę, postanowiłam połączyć moją wiedzę, doświadczenie oraz obserwacje i zamienić je w przydatne narzędzie dla praktyków z branży fotowoltaicznej. Stworzyłam Argumentownik, by pomóc osobom, które muszą komunikować się z klientami oraz interesariuszami projektów fotowoltaicznych i chcą to robić rzetelnie, wiarygodnie i z pewnością siebie.

Jeżeli jesteś taką osobą, to z radością przekazuję Ci wsparcie w postaci Argumentownika!

O autorce

Dr inż. Marta Dendys – doktor nauk o Ziemi, specjalista ds. oceny oddziaływania na środowisko z ponad 10-letnim stażem. 

Uczestnik Akademii Managera Zrównoważonego Rozwoju organizowanej przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie. Odbyła staż w  Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie. Posiada doświadczenie w pracy naukowej w jednostkach skupionych wokół tematyki odnawialnych źródeł energii (Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie oraz Katedra Surowców Energetycznych WGGiOŚ AGH w Krakowie). 

Od kilku lat łączy specjalizację oceny oddziaływania na środowisko ze znajomością branży energetycznej i doświadczeniem w realizacji projektów prośrodowiskowych, rozwijając markę ENVIMPACT. Wspiera inwestorów w uzyskiwaniu decyzji środowiskowych i jest autorem raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko.