doradztwo merytoryczne

Kiedy jest Ci potrzebne?

Z

Gdy przygotowujesz nową inwestycję i z powodu wymogów prawnych lub wymogów inwestorów, zleceniodawców lub interesariuszy projektu musisz wziąć pod uwagę uwarunkowania środowiskowe lub kwestie wpływu projektu na środowiskowo

Z

Gdy przygotowujesz przebudowę, rozbudowę lub inną zmianę istniejącego przedsięwzięcia i musisz wziąć pod uwagę kwestie środowiskowe w związku z wymogami prawa lub innymi wymogami inwestorów, zleceniodawców lub interesariuszy projektu

Z

Gdy masz już wymagane prawem lub z innych powodów opracowania środowiskowe, jednak wymagają one zmiany

Z

Gdy potrzebujesz wsparcia merytorycznego w zakresie środowiskowym dla planowanej inwestycji w kontakcie z urzędami, inwestorami, zleceniodawcami lub interesariuszami projektu

Z

Gdy potrzebujesz wsparcia merytorycznego w zakresie środowiskowym dla planowanej inwestycji w czasie przygotowania do konsultacji społecznych lub spotkań z grupami o sprzecznych interesach i celach

Podejmując współpracę ze mną w zakresie doradztwa merytorycznego:

 • Uzyskasz wiedzę i rozwiązania adekwatne do Twoich potrzeb – przygotuję dla Ciebie pakiet wiedzy, wskazówek i rozwiązań adresujący potrzeby sytuacji, w której jesteś 
 • Uzyskasz poczucie spokoju, które zapewnią Ci wiedza oraz metodyczne podejście do szukania i wdrażania rozwiązań w projekcie
 • Zyskasz pewność siebie w kontaktach z urzędami, inwestorami, zleceniodawcami oraz interesariuszami projektu 
 • Wzmocniony merytorycznie podejmiesz trafne decyzje dotyczące bezpośrednio planowanego przedsięwzięcia oraz działań okołoprojektowych
 • Zbudujesz stabilną pozycję względem inwestorów, zleceniodawców czy interesariuszy projektu i będziesz potrafił zająć pewne stanowisko względem ich wymogów, uwag lub sugestii
 • Wszystko załatwisz w wygodny sposób – będziemy kontaktować się online, za pomocą wideokonferencji i telefonicznie, a wymiana plików i korespondencji odbywać się będzie w sposób elektroniczny

  Informacje szczegółowe

  Doradztwo merytoryczne to usługa konsultacyjna świadczona w dopasowaniu do potrzeb klienta w zakresie kwestii środowiskowych dla planowanego przedsięwzięcia

  Czas oraz forma świadczonej usługi (konsultacja telefoniczna, wideokonferencja, opracowanie pisemne i/lub graficzne) ustalane indywidualnie w zależności od potrzeb i możliwości klienta

  Wycena usługi doradczej ustalana jest indywidualnie w zależności od rodzaju, skali, zakresu i charakteru planowanego projektu oraz zakresu usługi doradczej

  Jeżeli chcesz uzyskać więcej szczegółów na temat usługi doradczej oraz warunków współpracy, skontaktuj się ze mną mailowo lub telefonicznie

  +48 536 299 290

  kontakt@envimpact.pl

  CREATED BY KREATORKA WWW