Karta informacyjna przedsięwzięcia

Kiedy jest Ci potrzebna?

Z

Gdy planujesz przedsięwzięcie, dla którego niezbędne jest uzyskanie decyzji środowiskowej (dotyczy przedsięwzięć z grupy mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko)

Z

Gdy planujesz złożenie wniosku o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (dotyczy przedsięwzięć z grupy mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko)

Zlecając mi opracowanie Karty informacyjnej przedsięwzięcia:

  •  Otrzymasz podstawowy załącznik do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, opracowany zgodnie z aktualnymi wymogami prawa oraz wymogami urzędów, biorących udział w wydaniu tej decyzji 
  • Szybko dowiesz się, czy dla planowanego przedsięwzięcia wymagany będzie raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i zoptymalizujesz harmonogram projektu – możliwie bezzwłoczne opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia jest dla mnie priorytetem, ponieważ im wcześniej złożysz wniosek o wydanie decyzji środowiskowej, tym szybciej będziesz wiedział, czy uzyskasz tę decyzję na podstawie Karty, czy niezbędny będzie raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
  • Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia uzyskasz w wygodny sposób – zakres współpracy ustalimy telefonicznie lub za pomocą wideokonferencji, dostaniesz ode mnie także kwestionariusz z pytaniami o szczegóły techniczne, organizacyjne i lokalizacyjne projektu, które muszę znać, żeby opracować Kartę, a następnie wymiana plików odbywać się będzie w sposób elektroniczny
  • Płacisz tylko raz – za przygotowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia oraz obsługę sprawy do czasu uzyskania decyzji środowiskowej lub otrzymania postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko – nie pobieram dodatkowych opłat za przygotowanie pism lub prowadzenie korespondencji z urzędami
  • Masz moje wsparcie merytoryczne – w czasie naszej współpracy będę w gotowości, by odpowiedzieć na Twoje pytania związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej i pomogę Ci także w kontakcie z urzędami 

Informacje szczegółowe

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia to opracowanie, które jest podstawowym załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia zawiera informacje o planowanym przedsięwzięciu i na jej podstawie właściwy urząd wydaje decyzję środowiskową lub ustala zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Czas opracowania Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia to maksymalnie 2 tygodnie od momentu otrzymania od Ciebie wszystkich niezbędnych informacji o planowanym projekcie

Ceny Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia zaczynają się od 2000 zł i ustalane są indywidualnie w zależności od rodzaju, skali, zakresu i charakteru planowanej inwestycji

Jeżeli chcesz uzyskać więcej szczegółów na temat Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia oraz warunków współpracy, skontaktuj się ze mną mailowo lub telefonicznie

+48 536 299 290

kontakt@envimpact.pl

CREATED BY KREATORKA WWW