Bezpłatne materiały

Dla osób i zespołów, które chcą przygotowywać inwestycje bez obaw o kwestie środowiskowe przygotowałam kilka materiałów do pobrania, które pomogą poszerzyć wiedzę niezbędną na etapie przygotowania przedsięwzięcia.

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia

Wzór Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia oraz lista załączników do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej

Analiza środowiskowa z geoportalem

Wstępna analiza uwarunkowań środowiskowych lokalizacji planowanej inwestycji z wykorzystaniem geoportalu – miniprzewodnik

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia

Wzór Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia 

Krótki informator zawierający:

  • Spis zagadnień, które powinny znaleźć się w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia 
  • Ważne informacje nt. Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia
  • Listę podstawowych załączników do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej 

Przydatny inwestorom i zespołom projektowym, którzy przygotowują się do złożenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. Zawiera informacje, które wykorzystają inwestorzy i zespoły projektowe, którzy samodzielnie chcą opracować Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia lub zlecieć to zadanie specjaliście. 

Miniprzewodnik: Analiza środowiskowa z geoportalem

Wstępna analiza uwarunkowań środowiskowych lokalizacji planowanej inwestycji z wykorzystaniem geoportalu

Miniprzewodnik, w którym przedstawione zostały następujące zagadnienia:

  • Co to jest geoportal?
  • Co zawiera serwis geoportal.gov.pl?
  • Aplikacja Geoportal Krajowy 
  • Jak korzystać z Geoportalu Krajowego?
  • Jakie informacje z geoportalu mogą się przydać inwestorom?
  • Analiza w praktyce – przykład

Przydatny inwestorom i zespołom projektowym znajdującym się z fazie inicjacji lub wstępnego przygotowania nowej inwestycji. Zawiera informacje, które wykorzystają inwestorzy i zespoły projektowe, którzy chcą rozpoznać uwarunkowania środowiskowe miejsca lokalizacji planowanego przedsięwzięcia lub wybrać najlepszą spośród alternatywnych lokalizacji.

+48 536 299 290

kontakt@envimpact.pl

CREATED BY KREATORKA WWW