O mnie

Podstawą mojej działalności jest wsparcie inwestorów, przedsiębiorców, managerów oraz członków zespołów projektowych w prowadzeniu projektów i działalności biznesowej w sposób prośrodowiskowy. Misję tę realizuję m.in. przez angażowanie się w uzyskanie decyzji środowiskowych, szczególnie dla przedsięwzięć w zakresie energetyki i infrastruktury.
Do miejsca, w którym jestem, prowadziła droga zdobywania wiedzy, doświadczeń zawodowych oraz współprac w projektach.

Marta Dendys
Marta-Dendys

Nazywam się Marta Dendys i od ponad 10 lat wspieram zespoły projektantów i deweloperów w uzyskiwaniu decyzji środowiskowych oraz dostarczam im wiedzę na temat kwestii środowiskowych dla przedsięwzięć budowlanych, energetycznych i infrastrukturalnych. 

Jestem absolwentką studiów inżynierskich i magisterskich na kierunku górnictwo i geologia w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończyłam specjalizację hydrogeologia i geologia inżynierska Po studiach kontynuowałam rozwój naukowy i uzyskałam stopień doktora w dyscyplinie nauk o Ziemi. Wiedzę z zakresu zarządzania projektami ugruntowałam na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie.

Zdobywanie wykształcenia szło u mnie zawsze w parze ze zdobywaniem doświadczeń zawodowych. W czasie studiów uczestniczyłam w praktykach i stażach, w tym m.in. w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie. Pracując później w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN oraz w Katedrze Surowców Energetycznych WGGiOŚ AGH, brałam udział w projektach badawczo-rozwojowych oraz w przygotowaniu dokumentacji dla przedsięwzięć związanych z eksploatacją zasobów naturalnych, energetyką odnawialną oraz ochroną środowiska. 

Cztery lata temu założyłam własną firmę, której misją jest pomoc zespołom projektowym w przygotowaniu oraz realizacji przedsięwzięć budowlanych, energetycznych i infrastrukturalnych w duchu zrównoważonego rozwoju.

Co mnie wyróżnia?

SPECJALIZACJA

Wsparcie w zakresie środowiskowym na etapie przygotowania inwestycji to moja specjalizacja, a nie jedna z wielu usług w firmie, dlatego stale poszerzam swoje kompetencje w tym zakresie, by zapewnić wysoką jakość świadczonych usług oraz doradztwa    

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE

Kierunkowe wykształcenie, doktorat, praktyka zdobyta m.in. w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, praca w zespołach projektowych oraz ponad 10-letnie doświadczenie usługowe i doradcze w zakresie środowiskowym to mój kapitał, który angażuję, by pomóc zespołom projektowym przygotować planowaną inwestycję bez obaw o kwestie środowiskowe 

SKUTECZNOŚĆ

Wymogi stawiane Tobie i Twojemu zespołowi są wymogami postawionymi mi – działam tak, by przygotować opracowania i materiały, które spełnią wszelkie wymogi prawa i standardy dobrych praktyk oraz oczekiwania urzędów, inwestorów, zleceniodawców i interesariuszy projektu

Dlaczego warto podjąć ze mną współpracę?

PEWNOŚĆ

Współpraca ze mną da Ci pewność, że kwestie środowiskowe zostaną odpowiednio załatwione na etapie przygotowania przedsięwzięcia, spełnią wymogi prawa i urzędów oraz oczekiwania inwestorów, zleceniodawców i interesariuszy projektu, a na późniejszych etapach nie będą przeszkodą w realizacji projektu

EFEKTYWNOŚĆ

Moje działania dążą do tego, by pomóc Ci efektywnie przygotować przedsięwzięcie oraz dostarczyć zespołowi projektowemu wiedzę niezbędną do podejmowania odpowiednich decyzji i zajęcia pewnego stanowiska w sprawach, na które wpływ mają kwestie środowiskowe

WSPARCIE MERYTORYCZNE

W ramach współpracy oferuję nie tylko przygotowanie niezbędnych opracowań, ale także jestem w gotowości, by wspierać Twój zespół projektowy wiedzą i doświadczeniem w kontakcie z urzędami, inwestorami, zleceniodawcami, interesariuszami projektu oraz społeczeństwem

Zobacz, jak inni oceniają współpracę ze mną

Z ogromną przyjemnością rekomenduję współpracę z Panią Martą Dendys, która cechuje się rzetelnością i dużym zaangażowaniem we współpracę.
Na podkreślenie zasługuje też profesjonalizm i doświadczenie, które pozwalają na opracowanie kompleksowych i optymalnych rozwiązań.

dr inż. Klaudia Sekuła

Z Panią dr inż. Martą Dendys współpracujemy efektywnie od lat. Do każdego ze wspólnie realizowanych projektów prośrodowiskowych wnosi wiedzę merytoryczną oraz doświadczenie, które są wsparciem zarówno na etapie przygotowania, jak i realizacji.

dr inż. Krzysztof Sornek
Instytut Zrównoważonej Energetyki 

Pani Marta Dendys jest kompetentną osobą, starającą się od samego początku dobrze poznać temat, nad którym będzie pracować.
Działa w sposób metodyczny, a opracowania przez nią przygotowane są rzetelne i profesjonalne. Współpraca przebiega sprawnie i dobrej atmosferze.

Maciej Król
Design Manager, DECA s.c.

Oferta

Z

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Z

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Z

Przedinwestycyjne analizy środowiskowe

Z

Ocena ryzyka środowiskowego

Z

Doradztwo

+48 536 299 290

kontakt@envimpact.pl

CREATED BY KREATORKA WWW