Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 

Kiedy jest Ci potrzebny?

Z

Gdy planujesz projekt z grupy przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko

Z

Gdy urząd wydający decyzję środowiskową wydał postanowienie o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla projektu z grupy przedsięwzięć mogących potencjalne znacząco oddziaływać na środowisko

Zlecając mi opracowanie Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko:

  • Otrzymasz podstawowy załącznik do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, opracowany zgodnie z aktualnymi wymogami prawa oraz wymogami urzędów, biorących udział w wydaniu tej decyzji 
  • Szybko zoptymalizujesz harmonogram projektu – przygotowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wymaga wykonania niezbędnych badań i analiz, w tym terenowych i przyrodniczych w odpowiednim czasie, dlatego poszczególne działania powinny zostać zaplanowane i uwzględnione w harmonogramie projektu
  • Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko uzyskasz w wygodny sposób – zakres współpracy ustalimy telefonicznie lub za pomocą wideokonferencji, dostaniesz ode mnie także kwestionariusz z pytaniami o szczegóły techniczne, organizacyjne i lokalizacyjne projektu, które muszę znać, żeby opracować Raport, a następnie wymiana plików odbywać się będzie w sposób elektroniczny
  • Płacisz tylko raz – za raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz obsługę sprawy do czasu uzyskania decyzji środowiskowej – nie pobieram dodatkowych opłat za przygotowanie pism lub prowadzenie korespondencji z urzędami 
  • Masz moje wsparcie merytoryczne – w czasie naszej współpracy będę w gotowości, by odpowiedzieć na Twoje pytania związane z procedowaniem decyzji środowiskowej i pomogę Ci także przygotować się do kontaktu z urzędami, zleceniodawcami oraz do spotkań w sytuacji ewentualnych protestów społecznych 

Informacje szczegółowe

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko to specjalistyczne opracowanie, które jest załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięć z grupy mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zawiera informacje określone w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – na podstawie raportu wydawana jest decyzja środowiskowa

Czas opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko to zazwyczaj kilka do kilkunastu miesięcy od momentu otrzymania wszystkich niezbędnych informacji o planowanym projekcie lub urzędowego postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Ceny raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zaczynają się od 5000 zł i ustalane są indywidualnie w zależności od rodzaju, skali, zakresu i charakteru planowanego przedsięwzięcia

Jeżeli chcesz uzyskać więcej szczegółów na temat raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz warunków współpracy, skontaktuj się ze mną mailowo lub telefonicznie

+48 536 299 290

kontakt@envimpact.pl

CREATED BY KREATORKA WWW