Współpraca

Efektywna współpraca z inwestorami, przedsiębiorcami, deweloperami i członkami zespołów projektowych jest dla mnie ważnym elementem osiągania wspólnych celów. Swoje podejście do współpracy przy projektach i w czasie uzyskiwania decyzji środowiskowych opieram o cztery filary i doświadczenie pokazuje, że przynosi to efekty!

Co mnie wyróżnia?

Inicjatywa

Wiedza i doświadczenie pozwalają mi zaproponować klientowi optymalną ścieżkę i strategię działania

Skuteczność

Działam w sposób metodyczny
i sprawny, aby w możliwie
krótkim czasie dostarczyć zadeklarowaną wartość i materiały

Klarowne działanie

Ustalam z klientami zasady współpracy, ścieżkę postępowania, terminy oraz kanały komunikacji współpraca przebiega w sposób jasny i oczywisty dla obu stron

Spokojna atmosfera współpracy

Osiąganie celów idzie w parze z presją terminów i oczekiwań, ale ważny jest spokój, bo pozwala uniknąć błędów
i nieporozumień

Dlaczego warto podjąć ze mną współpracę?

Wsparcie

Nie ograniczam się tylko do opracowania niezbędnych materiałów, ale staram się aktywnie wspierać klientów swoją wiedzą, konsultacjami w przypadku wątpliwości oraz oferuję pomoc np. w kontakcie z urzędami czy interesariuszami

specjalizacja

Wsparcie w uzyskiwaniu decyzji środowiskowych oraz przygotowaniu
i realizacji projektów
prośrodowiskowych
to moja specjalność, a nie jedna z wielu usług w firmie – zapewnia to bezpośredni kontakt ze mną, wykonanie zleceń rzetelnie
i terminowo, a
także pozwala mi na swobodę w ustalaniu wycen

wiedza i doświadczenie

Wiedza i doświadczenie zdobyte w czasie stażi pracy w instytucjach administracyjnych i naukowych oraz wieloletnie zaangażowanie w projekty branżowe oraz badawczorozwojowe, pozwalają mi na zasugerowanie klientom optymalnej ścieżkdziałania dla osiągnięcia zamierzonych celów współpracy

Jak inni oceniają współpracę ze mną?

Z ogromną przyjemnością rekomenduję współpracę z Panią Martą Dendys, która cechuje się rzetelnością i dużym zaangażowaniem we współpracę.
Na podkreślenie zasługuje też profesjonalizm i doświadczenie, które pozwalają na opracowanie kompleksowych i optymalnych rozwiązań.

dr inż. Klaudia Sekuła

Z Panią dr inż. Martą Dendys współpracujemy efektywnie od lat. Do każdego ze wspólnie realizowanych projektów prośrodowiskowych wnosi wiedzę merytoryczną oraz doświadczenie, które są wsparciem zarówno na etapie przygotowania, jak i realizacji.

dr inż. Krzysztof Sornek
Instytut Zrównoważonej Energetyki 

Pani Marta Dendys jest kompetentną osobą, starającą się od samego początku dobrze poznać temat, nad którym będzie pracować.
Działa w sposób metodyczny, a opracowania przez nią przygotowane są rzetelne i profesjonalne. Współpraca przebiega sprawnie i dobrej atmosferze.

Maciej Król
Design Manager, DECA s.c.

CREATED BY KREATORKA WWW